Hedwig Swimberghe

International Soloists - Professors

Hedwig Swimberghe (Belgium)

NL


Hedwig Swimberghe is geboren te Brugge en studeerde aan het conservatorium van zijn geboortestad.  Hij vervolmaakte zich aan het Koniklijk Muziekconservatorium te Gent bij Jean Tastenoe en nadien in Berlijn bij Karl Leister.  Swimberghe werd laureaat van verschillende nationale en internationale wedstrijden : o.a. de Maurice Van Guchte Prijs, de Benelux Prijs, het Internationaal Tromp Concours Eindhoven en het Concours International du Festival de Musique de Toulon.  Hij is solist bij het VRO en docent klarinet aan de Erasmus hogeschool te Brussel, departement Koninklijk Muziek Conservatorium.  Hij is tevens Faculty member 'Julian Menendez International Clarinet Course and Festival' (Hongarije) en een gevraagd jurylid bij nationale en internationale wedstrijden.


Masterclasses en  concerten in Europa, Rusland, Oekraïne, Wit Rusland, Taiwan, China, Japan, USA...

Artistic Director of Clarinetissimo Festival (BE)

Artistic Director Alascala Music Events (BE)

Director of Ballet Olivia Geerolf.(Brugge ,BE)EN


Hedwig Swimberghe was born in Bruges and studied at the conservatory of his native city. He completed his studies at the Conservatory in Ghent with Jean Tastenoe and later in Berlin with Karl Leister. Swimberghe became laureate of several national and international competitions including the Maurice Van Guchte Price, Benelux Prize, the International Eindhouven Tromp Competition and the Concours International du Festival de Musique de Toulon. He has been soloist with the Flemish Radio Orchestra and Professor of Clarinet at the Erasmus university in Brussels Royal Music Conservatory Department. He is also a Faculty member "Julian Menendez International Clarinet Course and Festival (Hungary) and requested a jury member at national and international competitions.


Master classes and concerts in Europe, Russia, Ukraine, Belarus, Taiwan, China, Japan, USA...

Artistic Director of Clarinetissimo Festival (BE)

Artistic Director Alascala Music Events (BE)

Director of Ballet Olivia Geerolf.(Bruges ,BE)